אירועים קודמים

Shibari Jam Open House

ההרשמה נסגרה

24.5.20, 17:00

Tamashi Nawa Studio

סדנת שיבארי - מיומנויות Shibari - Skills

ההרשמה נסגרה

8.4.20, 23:00

Tamashi Nawa Studio

לשיפור ידע ומיומנויות - סדנת יסודות של שיבארי
Shibari Fundamentals - increase knowledge and skills

event1

ההרשמה נסגרה

12.5.20, 23:00

location1

desc1

Shibari Basics

ההרשמה נסגרה

8.4.20, 17:00

Tamashi Nawa Studio

שעור למתחילים ולתרגול יסודות השיבארי

Shibari Jam Open House

ההרשמה נסגרה

15.4.20, 17:00

Tamashi Nawa Studio

event2

ההרשמה נסגרה

24.3.20, 18:00

location2

desc2